Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry toimii alueellisena potilasjärjestönä munuais- tai maksasairautta sairastavien ja elinsiirron saaneiden ja heidän omaistensa/läheistensä hyväksi.

Olemme mukana Vertaistalossa. Vertaistalo.fi on valtakunnallinen verkkopalvelu, joka auttaa löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta myös paikallisesti. Vertaistalo on osa Terveyskylää, jota rakennetaan Suomen yliopistosairaaloiden yhteistyönä yhdessä ammattilaisten, potilasjärjestöjen, potilaiden ja heidän läheistensä kanssa.

Ajankohtaista tietoa löydät niin täältä yhdistyksen sivuilta kuin yhdistyksen facebookista ja instagramista. Kannattaa siis ottaa meidät siellä seurantaan.


Instagram                           Facebook