Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry toimii alueellisena potilasjärjestönä munuais- tai maksasairautta sairastavien ja elinsiirron saaneiden ja heidän omaistensa/läheistensä hyväksi.

Vuoden 2023 teemana on Hyvinvointia vapaaehtoisuudesta.

Ajankohtaista tietoa löydät täältä yhdistyksen sivuilta, Facebookista ja Instagramista. Kannattaa siis ottaa meidät siellä seurantaan.


Instagram                           Facebook