Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry toimii alueellisena potilasjärjestönä munuais- tai maksasairautta sairastavien ja elinsiirron saaneiden ja heidän omaistensa/läheistensä hyväksi.

Läheisten vuosi 2022

Munuais- ja maksaliitto jäsenyhdistyksineen viettää tänä vuonna läheisten teemavuotta. Sairastuminen aiheuttaa saman tyyppisiä tunteita sekä läheisissä että sairastuneissa. Myös läheinen tarvitsee tukea jaksamiseensa.

Tämän myötä jokaiseen yhdistyksen tapahtumaan voi ottaa tänä vuonna myös läheisen mukaan. Pääsääntöisesti mukaan mahtuu yksi läheinen per jäsen mutta on tapahtumia, jonne voi tulla vaikka koko perheen voimin.

Ajankohtaista tietoa löydät täältä yhdistyksen sivuilta, Facebookista ja Instagramista. Kannattaa siis ottaa meidät siellä seurantaan.


Instagram                           Facebook