Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry toimii alueellisena potilasjärjestönä munuais- tai maksasairautta sairastavien ja elinsiirron saaneiden ja heidän omaistensa/läheistensä hyväksi.

Ajankohtaista tietoa löydät niin täältä yhdistyksen sivuilta kuin yhdistyksen facebookista ja instagramista. Kannattaa siis ottaa meidät siellä seurantaan.


Instagram                           Facebook