Liikunta

Yhdistys järjestää tutustumista ja ohjausta erilaisiin liikuntalajeihin ja tekee yhteistyötä muiden vammaisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa liikuntatapahtumista tiedottamalla. Kannustamme jäseniämme myös omaehtoiseen liikuntaan ja korvaamme  harkinnanvaraisesti hallituksen päätöksellä jäsenen liikuntakuluja kuitteja vastaan. Kilpaurheilussa aktiivisia jäseniä yhdistys voi tukea myöntämällä avustuksia. Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys on Suomen Paralympiakomitean jäsen.

Lisätietoja liikunta-asioissa antaa Sanna Merenluoto-Timonen, sanna.merenluoto@gmail.com, p.044 0804 040