Yhdistys

Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry on alueellinen kansanterveys- ja potilasyhdistys.  Se toimii eri-ikäisten maksa- ja munuaissairauksia sairastavien tai muiden sairauksien vuoksi maksa -tai munuaiselinsiirron saaneiden ja heidän läheistensä edunvalvojana ja oikeuksien ajajana. 

Yhdistyksen toiminta-alue on Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa, Lapista Kemin ja Tornion kunnat sekä Koillismaalla Kuusamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu. Paikallista kerhotoimintaa järjestetään Oulussa, Raahessa ja Kemi-Torniossa.

Yhdistyksemme, Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry eli Pohmus, on yksi Munuais- ja maksaliiton jäsenyhdistyksistä ja se on perustettu vuonna 1970. Yhdistyksemme tarkoitus on tukea munuais- ja maksasairaita ja eri sairauksien takia elinsiirron saaneita jäseniä ja olla heidän edunvalvojansa.

  • Pyrimme edistämään munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisyä harjoittamalla valistus-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa.
  • Järjestämme virkistystapahtumia ja neuvonta- ja koulutuspalveluja.
  • Edistämme ja tuemme jäsentemme liikuntatoimintaa.
  • Julkaisemme tiedotteita ajankohtaisista tapahtumista
  • Pidämme yllä yhdistyksen nettisivuja,  Facebook-sivuja ja Instagam-sivua.
Yhdistys järjestää muunmuassa vertaiskahviloita eri puolilla Pohjois-Suomea.
Yhdistys järjestää muunmuassa vertaiskahviloita eri puolilla Pohjois-Suomea.